Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

ODY ÜDY Online Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

 
 
 
 

2. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?

 
 
 
 

3. Türkiye’de demir yolları ile ilgili faaliyetleri sürdüren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

4. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 
 
 
 

5. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri aşağıdaki hangi kanunda düzenlenmiştir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?

 
 
 
 

7. Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

 
 
 
 

9. İş Kanunu’na göre işçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir sigortalının, kaza anında derleyeceği evraklardan biri değildir?

 
 
 
 

11. Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

 
 
 
 

14. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden  trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgedir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 
 
 
 

20. Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderemez?

 
 
 
 

21. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

22. Kara yolu taşımacılığında kullanılan araç giderlerinden hangisi bir sabit maliyet kalemi değildir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

 
 
 
 

26. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 
 
 
 

27. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

 
 
 
 

29. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

30. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

31. Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinde unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 

33. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi mükellefidir?

 
 
 
 

35. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

 
 
 
 

36. Turizm taşımacılığında “Paket Tur ”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

37. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren süreç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi aracın seyahati tamamlandıktan sonra içindeki hafızaya kaydedilen bilgilere ulaşılan araç takip sistemidir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi taşıma sözleşmelerinin unsurlarından birisi değildir?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.