Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

ODY ÜDY Online Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol çemberlerinin uygulanmasında bulunan aşamalardan değildir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

 
 
 
 

3. Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

 
 
 
 

4. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 
 
 
 

5. Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen / ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 
 
 
 

7. Denizyolu dışında herhangi bir yolla gelen ve gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ne kadar sürede tabi tutulur?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi verginin ödenebilir aşamaya gelmesine denir?

 
 
 
 

9. Aşağıdaki şekilde sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 
 
 
 

10. Taşıyıcı teslim aldığı mallarda hangi hususları kontrol etmelidir?

 
 
 
 

11. Yukarıdaki şekilde görülen trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
 
 
 

12. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 
 
 
 

13. Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?

 
 
 
 

14. Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderemez?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışının odak noktasıdır?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgedir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

 
 
 
 

18. Bir ürünün pazarda tanınır duruma geldiği ve satışlarının artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

19. Bir taşıtın yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

 
 
 
 

21. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. İşaretleme reflektörü bulundurma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

23. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi geçerli fesih nedeni olamaz?

 
 
 
 

25. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biridir?

 
 
 
 

29. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir sigortalının, kaza anında derleyeceği evraklardan biri değildir?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

 
 
 
 

32. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yönetim sürecine sağlamış olduğu katkılardan biri değildir?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

 
 
 
 

36. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?

 
 
 
 

37. Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi taşıma sözleşmelerinin unsurlarından birisi değildir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

 
 
 
 

40. Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.