Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-5 (Sınıf-7) Deneme Sınavı

1. Taşıma ve Transit sırasında paket , koli ve taşıma kapları rutin çalışma
alanlarındaki çalışanlardan yıllık ne kadar doz ölçütü gözetilerek tespit edilen
mesafelerde bulundurulur?

 
 
 
 

2. Bir radyoaktif kaynak ile aradaki mesafe üçte bir oranında (1/3) düşürülürse
kaynağın şiddeti ne olur?

 
 
 
 

3. IAEA Standartları kaç yılda bir gözden geçirilir?

 
 
 
 

4. Uçak kazalarını diğer yollar ile taşımada meydana gelen kazalardan ayıran, uçağın çarpma anındaki yüksek hızı göz önüne alınarak tasarlanan paket tipi hangisidir?

 
 
 
 

5. Taşıma faaliyetleri dolayısıyla maruz kalınan doz yıllık hangi aralıklarda olursa doz değerlendirmesi için işyeri izlemesi veya dozimetre kullanılarak kişisel izleme yürütülür ?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki radyoaktif işaretlerden hangi model numarası sadece araca
takılır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi ADR ‘ye göre Radyoaktif paket tiplerinden değildir?

 
 
 
 

8. ADR Kapsamında radyoaktif madde taşıyan paket tiplerinin hangisi 3 gruba
ayrılmıştır ?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf 7 paketi taşıyan araç sürücüsünün uyması
gereken görevlerinden biri değildir?

 
 
 
 

10. Radyoaktif malzemelerin taşınması için her saat başına milisivert veya
mikrosivert cinsinden ifade edilmiş doz oranı karşılığı ne anlama gelir?

 
 
 
 

11. Dış yüzey üzerinde herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0,006
msv/sa olan radyoaktif maddeye hangi etiket numarası takılır?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi normal taşıma esnasında radyasyon riskleri açısından ihmal edilebilir miktarda radyoaktif madde taşınabilen, daha çok sıvı formdaki tıbbi amaçlı radyofarmasötikler, kan ve doku araştırmalarında kullanılan radyoizotopla işaretlenmiş test maddeleri taşınan paket tipidir. Bu tip paketler için herhangi bir test uygulanması gerekmez ?

 
 
 
 

13. Adi ve endüstriyel paket tiplerindeki bazı durumlar hariç olmak üzere paket tipleri normal taşıma sırasında ortaya çıkacak kaza durumlarına karşı bazı testlerle sınanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu testlerden biridir ?

 

 
 
 
 

14. Radyoaktif madde taşımalarında yetkili kurum tasarım onayına tabi her
paketin dış yüzünde aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir ?

 
 
 
 

15. Aşağıdaki 7D model birincil risk plakası asgari hangi ölçülerdedir ?

 
 
 
 

Toplam 15 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.