Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-5 (Sınıf-7) Deneme Sınavı

1. Adi ve endüstriyel paket tiplerindeki bazı durumlar hariç olmak üzere paket tipleri normal taşıma sırasında ortaya çıkacak kaza durumlarına karşı bazı testlerle sınanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu testlerden biridir ?

 

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf 7 paketi taşıyan araç sürücüsünün uyması
gereken görevlerinden biri değildir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon ölçüm cihazına verilen addır?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf 7 maddelerini taşıyan paketlerden adi paketler
için öngörülmüş testlerden biri değildir?

 
 
 
 

5. Radyoaktif madde taşımalarında yetkili kurum tasarım onayına tabi her
paketin dış yüzünde aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir ?

 
 
 
 

6. Uçak kazalarını diğer yollar ile taşımada meydana gelen kazalardan ayıran, uçağın çarpma anındaki yüksek hızı göz önüne alınarak tasarlanan paket tipi hangisidir?

 
 
 
 

7. IAEA Standartları kaç yılda bir gözden geçirilir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ADR ‘ye göre Radyoaktif paket tiplerinden değildir?

 
 
 
 

9. Radyoaktif madde taşıyan araçlarda bulunan taşıma belgelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

 
 
 
 

10. ADR Kapsamında radyoaktif madde taşıyan paket tiplerinin hangisi 3 gruba
ayrılmıştır ?

 
 
 
 

11. Aşağıdaki radyasyon cinslerinden hangisi için verilen tanım yanlıştır?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi Radyoaktif Madde taşıyan bir sürücünün acil
durumda yapması gereken işlemlerden biridir?

 
 
 
 

13. Dış yüzey üzerinde herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0,006
msv/sa olan radyoaktif maddeye hangi etiket numarası takılır?

 
 
 
 

14. Aşağıdaki radyoaktif işaretlerden hangi model numarası sadece araca
takılır?

 
 
 
 

15. Radyoaktif malzeme IBC’lerle taşınmak istenirse en fazla kaç m3 olabilir?

 
 
 
 

Toplam 15 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.