Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-1,2,3,4 Online Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı
içerisinde yer alır?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer
aldığı evraktır?

 
 
 
 

3. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “aracın içinin fiziksel
kontrolünü yapmak” işleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

4. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra
soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da
engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda
hangi durumda tercih edilmelidir?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi
gerekenler arasında değildir?

 
 
 
 

6. Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri
nelerdir?

 
 
 
 

7. Hızı 60 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip
durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya
taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş
sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 
 
 
 

9. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

 
 
 
 

11. Rentek manevrası nedir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün
kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 
 
 
 

13. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi
haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?

 
 
 
 

15. Karayolu Taşıt Onay Belgesi hangi dillerde basılır?

 
 
 
 

16. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli
hallerden değildir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’nin ”Filo Yönetiminde” sağladığı
avantajlardan değildir?

 
 
 
 

19. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

20. Lastikteki topuğun görevi nedir?

 
 
 
 

21. Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

22. Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

 
 
 
 

23. Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu
bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 

24. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa
bunun nedeni nedir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 
 
 
 

26. Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?

 
 
 
 

27. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken
hazırlıklardan biri değildir?

 
 
 
 

29. Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları “sapkın sürücü” davranışı
olarak isimlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir?

 
 
 
 

30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye
doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında
aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi trafikte hoşgörü sahibi olmayan birinin göstereceği
davranış şekli değildir?

 
 
 
 

32. TIR Sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

 
 
 
 

34. Kullanacağı araçla ilgili olarak “iş organizasyonu” yapmakla sorumlu olan şoförün
aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?

 
 
 
 

35. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 
 
 
 

37. Bir ülke sınırları içinde bir sigorta branşının konusunun, kapsamının ne olduğunu
ve o sigorta branşının bütünüyle nasıl uygulanacağını gösteren yasal doküman
aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın ana ilkelerinden birisidir?

 
 
 
 

39. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten
alıkonulmasına ne denir?

 
 
 
 

40. Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında
bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır?

 
 
 
 

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.