Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-1,2,3,4 Online Deneme Sınavı

1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya
taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş
sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 
 
 
 

2. Karayolu Taşıt Onay Belgesi hangi dillerde basılır?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 
 
 
 

4. Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?

 
 
 
 

5. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

6. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli
hallerden değildir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi
gerekenler arasında değildir?

 
 
 
 

8. Bir ülke sınırları içinde bir sigorta branşının konusunun, kapsamının ne olduğunu
ve o sigorta branşının bütünüyle nasıl uygulanacağını gösteren yasal doküman
aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

 
 
 
 

10. Rentek manevrası nedir?

 
 
 
 

11. Kullanacağı araçla ilgili olarak “iş organizasyonu” yapmakla sorumlu olan şoförün
aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?

 
 
 
 

12. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

 
 
 
 

14. TIR Sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

 
 
 
 

15. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi
haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken
hazırlıklardan biri değildir?

 
 
 
 

17. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa
bunun nedeni nedir?

 
 
 
 

18. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “aracın içinin fiziksel
kontrolünü yapmak” işleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

19. Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu
bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 

20. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten
alıkonulmasına ne denir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer
aldığı evraktır?

 
 
 
 

22. Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

23. Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı
içerisinde yer alır?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’nin ”Filo Yönetiminde” sağladığı
avantajlardan değildir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

 
 
 
 

27. Lastikteki topuğun görevi nedir?

 
 
 
 

28. Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi trafikte hoşgörü sahibi olmayan birinin göstereceği
davranış şekli değildir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?

 
 
 
 

31. Hızı 60 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip
durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün
kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 
 
 
 

33. Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında
bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır?

 
 
 
 

34. Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri
nelerdir?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın ana ilkelerinden birisidir?

 
 
 
 

37. Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları “sapkın sürücü” davranışı
olarak isimlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir?

 
 
 
 

38. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra
soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da
engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda
hangi durumda tercih edilmelidir?

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

 
 
 
 

40. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye
doğru aynı yıl içinde İKİNCİ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında
aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 
 
 
 

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.