Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-1,2,3,4 Online Deneme Sınavı

1. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 
 
 
 

2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “belgede sahtecilik yapılarak” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * A * harfini tanımlar?

 
 
 
 

4. Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 
 
 
 

5. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

6. Hangisi araç takip sistemlerinde kullanılan bir teknoloji değildir?

 
 
 
 

7. Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı içerisindedir? 

 
 
 
 

8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

 
 
 
 

9. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

10. Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?

 
 
 
 

11. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, hangi belgenin aslı taşıtta bulunmadır?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları konusunda işletmelerin ve kişilerin sosyal sorumlulukları arasında yer alır?

 
 
 
 

13. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir? 

 
 
 
 

14. Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

 
 
 
 

15. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

 
 
 
 

16. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

18. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir? 

 
 
 
 

19. “Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boşluk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 
 
 
 

20. Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçlerinden biridir? 

 
 
 
 

22. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini dışında yapılan kontroldür? 

 
 
 
 

24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 
 
 
 

25. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

26. “88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

 
 
 
 

28. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

29. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

 
 
 
 

30. Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

 
 
 
 

31. Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

 
 
 
 

32. Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

 
 
 
 

33. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

 
 
 
 

34. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını BİLE BİLE SÜREKLİ KORNA ÇALARAK, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 
 
 
 

35. Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

 
 
 
 

36. Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir?

 
 
 
 

39. Hızı 110 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.