Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-2 Online Deneme Sınavı (Yeni)

1. Kara Yollarında trafik sağdan akar. Aksine
işaret bulunmadıkça sürücüler aşağıdakilerden
hangisini yapmak yasaktır?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda
yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir?

 
 
 
 

3. Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerinin
ceza puanı durumunu Emniyet Genel
Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 
 
 
 

4. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde
yapılacak “kontrollü teslimat” işlemlerini
aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

 
 
 
 

5. Uzun saatler ara vermeden araç kullanmak

 
 
 
 

6. Hava filtresi tıkanmışsa, araçta ne gibi
olumsuzluklar meydana gelir?

 
 
 
 

7. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı
sağlamak için aynalar kaç dereceye
ayarlanmalıdır?

 
 
 
 

8. Fren sisteminde hidrolik yağının bitmesi
sonucu hangisi meydana gelir?

 
 
 
 

9. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt
sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında
sözleşmeli taşıtlar için yapılacak
olan sözleşmelerin asgari tutarları
aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 
 
 
 

10. Yağmurlu bir günde araç sürerken
kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya
özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi
temel değere sahip olunduğuna örnektir?

 
 
 
 

11. Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun
nereleri korunmaya çalışılır ?

 
 
 
 

12. İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi
yanlıştır?

 
 
 
 

13. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne
zamana kadar ilerlenir?

 
 
 
 

14. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden
hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer
almaz?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk
yardım uygulamalarından biridir?

 
 
 
 

16. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki
belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde
kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar
bu durumu kaç gün içinde bakanlığa bildirmek
zorundadırlar?

 
 
 
 

17. Taşımacılar kaç aylık süre ile şoförlerinin
ceza puanı durumunu Emniyet Genel
Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

 
 
 
 

18. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne
göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili
görevi yoktur?

 
 
 
 

19. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki
belgesi sahiplerinin, yurt içi eşya taşımalarında
ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre
gönderen tarafından düzenlenmiş sevk
irsaliyesini nerede bulundurmaları
zorunludur?

 
 
 
 

20. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre,
kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını
bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki
cezalardan hangisi verilir?

 
 
 
 

21.

  • İlk yardım çantası
  • Reflektör
  • Yangın söndürme cihaz

Yukarıda yazan teçhizatın tamamını
bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt
hangisidir?

 
 
 
 

22. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi park etmenin
tanımıdır?

 
 
 
 

24. Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi
değildir?

 
 
 
 

25. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya
kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere
yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan
duruma ne denir?

 
 
 
 

26. Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir
yolunun altından geçmesini sağlayan yapıya ne
denir?

 
 
 
 

27. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler
içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu
Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek
zorundadırlar?

 
 
 
 

28. Hangisi araç devrilmesinin temel
nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

29. Yolcuya ait bagaj kaç kiloya kadar ücretsiz
taşınabilir?

 
 
 
 

30. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

31. Karayolu Taşımacılık Yönetmeliği
kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin
yapılabilmesi için alınması zorunlu olan belgenin
adı nedir?

 
 
 
 

32. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine
etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket
etmelidir?

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken
yapılması yasak olan davranışlardandır?

 
 
 
 

34. Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske
kullanılır?

 
 
 
 

35. Lastik Havalarının normalden az olması
aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 
 
 
 

36. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete
ne denir?

 
 
 
 

37. Hangisi dışsal stres nedenlerden biri
değildir?

 
 
 
 

38. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı
kapsamı dışında kalır?

 
 
 
 

39. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk
ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi
tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da
el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli,
trafikte hangi temel değere SAHİP
OLUNMADIĞINI gösterir?

 
 
 
 

40. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini
yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve
değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda
uzmanlaşmaya ne denir?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.