Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-3 Online Deneme Sınavı (Yeni)

1. Aşağıdakilerden hangisi Gümrük
rejimlerinden biri değildir?

 
 
 
 

2.

  • İlk yardım çantası
  • Reflektör
  • Yangın söndürme cihazı

Yukarıda yazan teçhizatın tamamını
bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt
hangisidir?

 
 
 
 

3. Hava filtresi tıkanmışsa, araçta ne gibi
olumsuzluklar meydana gelir?

 
 
 
 

4. Hangisi araç devrilmesinin temel
nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

5. Hangisi dışsal stres nedenlerden biri değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken
yapılması yasak olan davranışlardandır?

 
 
 
 

7. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya
kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere
yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan
duruma ne denir?

 
 
 
 

8. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

9. Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske
kullanılır?

 
 
 
 

10. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilk
yardım uygulamalarından biridir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma
Kanunu’nun amacıdır?

 
 
 
 

13. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt
sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında
sözleşmeli taşıtlar için yapılacak
olan sözleşmelerin asgari tutarları
aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 
 
 
 

14. Tüm ürünler taşınma esnasında hasar
görebilir. Ambalajın kullanım amacı da
ürünleri bu hasarlara karşı korumaktır. Bu
yüzden, bir ambalaj, 75 cm yükseklikten sert
bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı
ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır. Kırılabilir
işareti cam ürünlerde, hassas elektronik ve
tıbbi cihazların ambalajlarında kullanılmalıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi
sembol ambalajın üzerinde yer almalıdır?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel
sürücülükte yer almaz?

 
 
 
 

16. Taşıt kartlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

 
 
 
 

17. Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya
demir yolunun altından geçmesini sağlayan
yapıya ne denir?

 
 
 
 

18. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı
kapsamı dışında kalır?

 
 
 
 

19. Kara yolu taşımacılık faaliyetleri mesleki
yeterlilik eğitimi yönetmeliğine göre ulaşım
sektöründe çalışanları nasıl sınıflandırılmıştır?

 
 
 
 

20. Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi
değildir?

 
 
 
 

21. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine
etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket
etmelidir?

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi park etmenin
tanımıdır?

 
 
 
 

23. Kara Yollarında trafik sağdan akar. Aksine
işaret bulunmadıkça sürücüler aşağıdakilerden
hangisini yapmak yasaktır?

 
 
 
 

24. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve
engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi
tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da
el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama
hâli, trafikte hangi temel değere
SAHİP OLUNMADIĞINI gösterir?

 
 
 
 

25. Sürücülükte motivasyonu arttıran faktörlerden
en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden
hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer
almaz?

 
 
 
 

27. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak
için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

 
 
 
 

28. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne
denir?

 
 
 
 

29. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne
zamana kadar ilerlenir?

 
 
 
 

30. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla
ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

 
 
 
 

31. İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi
yanlıştır?

 
 
 
 

32. Yaralı araçtan çıkarılırken en çok
vücudun nereleri korunmaya çalışılır ?

 
 
 
 

33. Ankara’dan Fransa’ya kadar yük-eşya
taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması
gereken SRC hangisi olmalıdır?

 
 
 
 

34. TIR karnesi ile yapılan taşımalarda en
fazla kaç gümrük işlemi yapılır?

 
 
 
 

35. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak
için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi
ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya
ne denir?

 
 
 
 

36. Yağmurlu bir günde araç sürerken
kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen
gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel
değere sahip olunduğuna örnektir?

 
 
 
 

37. Fren sisteminde hidrolik yağının bitmesi
sonucu hangisi meydana gelir?

 
 
 
 

38. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şoförler
hangi belgeyi almak zorundadır?

 
 
 
 

39. 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu
aşağıdaki kuruluşlardan hangisine kara yolları
ve trafik ilgili görev ve yetki vermemiştir?

 
 
 
 

40. Lastik Havalarının normalden az olması
aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.