Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-4 Online Deneme Sınavı (Yeni)

1. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne
denir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel
sürücülükte yer almaz?

 
 
 
 

3. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine
etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket
etmelidir?

 
 
 
 

4. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre
alınan molalar günlük dinlenme süresinden
sayılır mı?

 
 
 
 

5. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre;
geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya,
indirmeye veya kaldırmaya hangi
Bakanlık yetkilidir?

 
 
 
 

6. Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya
kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere
yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan
duruma ne denir?

 
 
 
 

7. Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak
için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen
bilgi ve becerileri katarak konusunda
uzmanlaşmaya ne denir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken
yapılması yasak olan davranışlardandır?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan
ilk yardım uygulamalarından biridir?

 
 
 
 

10. Lastik Havalarının normalden az olması
aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 
 
 
 

11. İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi
yanlıştır?

 
 
 
 

12. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre kargo
taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir
süre belirtilmedikçe yurt içinde kaç iş günü içinde
teslim edilmesi gerekir?

 
 
 
 

13. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Yönetmeliği’ne
göre sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi
aşmayan taşıtlara ne ad verilir?

 
 
 
 

14. TIR Sistemine göre kamyon üstü yapılan
gümrük işlemine ne ad verilir?

 
 
 
 

15. Sürücülükte motivasyonu arttıran
faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden
hangisidir?

 
 
 
 

16. Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir
yolunun altından geçmesini sağlayan yapıya ne
denir?

 
 
 
 

17. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki
belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden
itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak
zorundadır?

 
 
 
 

18. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

19. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre saatlik
kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada
………… defadan fazla olmamak üzere en az
………. Saate indirebilir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden
hangisinin getirilmesi uygun olur?

 
 
 
 

20. Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun
nereleri korunmaya çalışılır ?

 
 
 
 

21. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 
 
 
 

22. Hangisi araç devrilmesinin temel
nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

23. Tüm ürünler taşınma esnasında hasar görebilir.
Ambalajın kullanım amacı da ürünleri bu
hasarlara karşı korumaktır. Bu yüzden, bir
ambalaj, 75 cm yükseklikten sert bir zemine
düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü
koruyucu nitelikte olmalıdır. Kırılabilir işareti
cam ürünlerde, hassas elektronik ve tıbbi
cihazların ambalajlarında kullanılmalıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden
hangi sembol ambalajın üzerinde yer
almalıdır?

 
 
 
 

24. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin
geçerlilik süresince kara yolu taşımacılık
faaliyetlerinin icrası ile ilgili Yönetmelikteki
kurallara uyarak mesleki saygınlığa sahip olmaları
gerekmektedir.

Buna göre yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden
hangisine uymak zorunda değildir?

 
 
 
 

25. Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne
zamana kadar ilerlenir?

 
 
 
 

26. Hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi
değildir?

 
 
 
 

27. Kara Yollarında trafik sağdan akar. Aksine
işaret bulunmadıkça sürücüler aşağıdakilerden
hangisini yapmak yasaktır?

 
 
 
 

28. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve
engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi
tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da
el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama
hâli, trafikte hangi temel değere
SAHİP OLUNMADIĞINI gösterir?

 
 
 
 

29. Hangisi dışsal stres nedenlerden biri değildir?

 
 
 
 

30. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, kaçak
eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın
iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma
süresi ne kadardır?

 
 
 
 

31. İş organizasyonu yapılırken
aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri
arasında yer almaz?

 
 
 
 

32. Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen,
küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça
eşyaya ne ad verilir?

 
 
 
 

33. Yağmurlu bir günde araç sürerken
kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen
gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel
değere sahip olunduğuna örnektir?

 
 
 
 

34. Hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı
kapsamı dışında kalır?

 
 
 
 

35. Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske
kullanılır?

 
 
 
 

36. Fren sisteminde hidrolik yağının
bitmesi sonucu hangisi meydana gelir?

 
 
 
 

37.

  • İlk yardım çantası
  • Reflektör
  • Yangın söndürme cihazı

Yukarıda yazan teçhizatın tamamını
bulundurması zorunlu olmayan motorlu
taşıt hangisidir?

 
 
 
 

38. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı
sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

 
 
 
 

39. Hava filtresi tıkanmışsa, araçta ne gibi
olumsuzluklar meydana gelir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi park etmenin
tanımıdır?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.