Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-5 (Temel Tanker) Deneme Sınavı

1. Araçlarda topraklama ne zaman yapılmalıdır?

 
 
 
 

2. Sürücü alt vanalardan bir tanesinin sızdırdığını ve yanıcı sıvının dışarı aktığını gördüğünde ne yapmalıdır?

 
 
 
 

3. ADR’ ye göre tam yük (full load) ifadesinden ne anlaşılır?

 
 
 
 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

5. Tankta Emniyet Ventili’nin görevi nedir?

 
 
 
 

6. Bir tank içinde tehlikeli madde taşınmaktadır. Tehlike ikaz levhaları  aracın neresine ve kaç tane takılmalıdır?

 
 
 
 

7. Düz seyir halindeyken fren yapıldığında yük hangi yöne doğru kayabilir?

 
 
 
 

8. UN 1452 , GUANİDİN NİTRAT,5.1, III, (E) maddesi hangi sınıfta yer alır ?

 
 
 
 

9. Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

 
 
 
 

10. Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

 
 
 
 

11. Tank plakartı üzerinde bulunan “P” ve “L” kısaltma harfleri ne anlama gelir ?

 
 
 
 

12. Paketli(ambalajlı) taşımacılık yapan ve çekicisi olan bir araçta turuncu renkli tabela ile en az nasıl işaretlenmelidir?

 
 
 
 

13. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

 
 
 
 

14. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.
Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

 
 
 
 

15. Paketli taşıma yapılan UN 1580 , KLOROPİKRİN, 6.1,I, (C/D) maddesini taşıyan araç hangi tünel yada tünellerden geçer?

 
 
 
 

16. Gazların tehlike özelliklerine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17. Bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

 
 
 
 

18. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “C” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

 
 
 
 

19. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

 
 
 
 

20. ADR Kısım 9 da tanımlanan ve belli tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan araçların taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi kaç yılda bir yenilenmelidir?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

 
 
 
 

22. Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

 
 
 
 

23. “Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

24. Paketleme Grubu I ne anlama gelmektedir?

 
 
 
 

25. ADR’nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

 
 
 
 

26. Bir araca takılı aşağıdaki etiketin anlamı nedir ?

 
 
 
 

27. Aşşağıdakilerden hangisi bulaşıcı madde sınıf etiketidir ?

 
 
 
 

28. Bir tünelde tehlikeli madde taşıyan bir araç yanmaya başlarsa aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 
 
 
 

29. Tank içinde zehirli gaz taşımak için bir şoför hangi eğitimleri almalıdır?

 
 
 
 

30. ADR’ye göre araçta bulunması gereken teçhizatlara aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?

 
 
 
 

31. Aşağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz?

 
 
 
 

32. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapmalıdır?

 
 
 
 

33. Gazların tehlike özelliklerine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi Zehirleyici-Yanıcı-Aşındırıcı ‘dır?

 
 
 
 

34. Aşağıdaki resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir ?

 
 
 
 

35. Soğuğa karşı izoleli  veya deri eldiven ne zaman kullanılmalıdır?

 
 
 
 

36. Sürücü, dökme tehlikeli maddeler taşındığında portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evraktan okuyabilir ?

 
 
 
 

37. Tank içinde bulunan dalgakıranın görevi nedir?

 
 
 
 

38. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?

 
 
 
 

39. Sızıntısı olan bir paket için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?

 
 
 
 

40. Hangisi bir tankerin emniyet malzemesidir?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.