Dabakhane Mh. Tenzile Sk. IşıkHan Kat:4

Src-5 (Temel Tanker) Deneme Sınavı

1. Yanıcı maddeler aşağıdaki hangi tip araçlar ile taşınmalıdır?

 
 
 
 

2. Tankta Emniyet Ventili’nin görevi nedir?

 
 
 
 

3. Tanklar neden ağzına kadar doldurulmamalıdır?

 
 
 
 

4. Aşağıdaki Tehlike etiketleri ile her iki yanı işaretlenmiş bulunan çok bölmeli tanker için hangisi doğrudur?

 
 
 
 

5. Tünel kısıtlama kodu C/E olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

 
 
 
 

6. Hangisi bir tankerin emniyet malzemesidir?

 
 
 
 

7. Taşıma kategorisi “3” olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?

 
 
 
 

8. Parlama noktası yüksek olan mı yoksa düşük olan yanıcı sıvımı daha tehlikelidir?

 
 
 
 

9. Gazların tehlike özelliklerine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

10. Paketleme Grubu I ne anlama gelmektedir?

 
 
 
 

11. Aşağıda belirtilen hangi harfler ile ambalajlama grubu belirtilmektedir?

 
 
 
 

12. Bir tank içinde tehlikeli madde taşınmaktadır. Tehlike ikaz levhaları  aracın neresine ve kaç tane takılmalıdır?

 
 
 
 

13. Araçlarda topraklama ne zaman yapılmalıdır?

 
 
 
 

14. Tank ile ilgili olan bilgiler nereden okunabilir?

 
 
 
 

15. Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

 
 
 
 

16. Tank içinde zehirli gaz taşımak için bir şoför hangi eğitimleri almalıdır?

 
 
 
 

17. Bir ambalajın sızdırmazlık testinden geçtiğini hangi harf gösterir?

 
 
 
 

18. Tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır?

 
 
 
 

19. UN 1452 , GUANİDİN NİTRAT,5.1, III, (E) maddesi hangi sınıfta yer alır ?

 
 
 
 

20. Yön belirleme okları aşağıdaki ambalajlardan hangisine yapıştırılmaz?

 
 
 
 

21. Sürücü tankeri tamamen boşalttı ancak araç temizlenmemiş durumda. Tanker üzerinde bulunan turuncu renkli levhalara ilişkin ne tür bir işlem yapılmalıdır?

 
 
 
 

22. Yanıcı bir sıvı nasıl yangına dönüşür?

 
 
 
 

23. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

24. Bir maddenin parlama noktasından ne anlaşılmaktadır?

 
 
 
 

25. Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin. 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

 
 
 
 

26. Tehlikeli madde taşımacılığında en büyük miktar kuralına göre aşağıdaki taşıma kategorilerinden hangisinde ADR hükümlerinden muaf olarak, sınırsız miktarda taşıma yapılabilir?

 
 
 
 

27. Sürücü alt vanalardan bir tanesinin sızdırdığını ve yanıcı sıvının dışarı aktığını gördüğünde ne yapmalıdır?

 
 
 
 

28. ADR’ye göre, bir taşıma birimi aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.
Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

 
 
 
 

29. ADR’nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

 
 
 
 

30. Gazların tehlike özelliklerine göre verilen sınıflandırma kodlarından hangisi BOĞUCUDUR?

 
 
 
 

31. Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi düzenlenmez?

 
 
 
 

32. ADR’ye göre; sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?

 
 
 
 

33. Hangi tehlike etiketi aşındırıcı bir maddeyi ifade etmektedir ?

 
 
 
 

34. UN 3291 , TIBBİ ATIK, 6,2,II, (-) maddesinde bulunan (-) simgesi neyi ifade eder?

 
 
 
 

35. Soğuğa karşı izoleli  veya deri eldiven ne zaman kullanılmalıdır?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı maddelerin sınıf etiketidir ?

 
 
 
 

37. Turuncu renkli tabela hangi fiziksel şartlar açısından hangi özelliklere sahip olmalıdır?

 
 
 
 

38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

39. ADR Kısım 9 da tanımlanan ve belli tehlikeli maddelerin taşımasında kullanılan araçların taşıt uygunluk belgesi/ADR uygunluk belgesi kaç yılda bir yenilenmelidir?

 
 
 
 

40. ADR Ye göre yön okları ne anlama gelmektedir ?

 
 
 
 

Toplam 40 sorudan1. soru

Whatsapp' tan Yazın
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim.